focim2
focim

A Hajósi Római Katolikus Kegytemplom

Hajós kisváros a Duna - Tisza közén, a Sárköz és a Felső - Bácska határán. Méltán vívta ki hírnevét az évszázados bor - és szőlőkultúrájával, valamint Hild - díjas városközpontjával, és a néhány évvel ezelőtt felújított egykori érseki kastéllyal. Temploma is a barokk stílus jegyeit viseli magán, de említést érdemel a klasszicista stílusú plébániaépület is.

A hajósi római katolikus templom története szorosan kötődik a település hajdani kegyuraihoz a kalocsai érsekek sorához, akik közül az első gróf Csáky Imre. Az ő nevéhez fűződik 1715 -től Hajós újkori betelepítése, a több hullámban érkező württenbergi Bussen - hegy környéki német anyanyelvű lakossággal. Már a 18. század első harmadában jelentős fontosságú település, plébániája pedig anyaegyháza volt a környékbeli németajkú, újonnan szerveződő községeknek.

A Szent Imre templom fő ékessége a feltehetően Michael Erhart ulmi mester műhelyéből származó késő gótikus Szűz Mária kegyszobor. Az óhazában nagy tisztelettel övezett szobor az utolsó betelepültekkel, elsősorban Anna Maria Hall asszonnyal érkezett, " kísérve" népét az új hazába.
Csáky érsek 1728 -ban igényesen tervezett barokk templomot alapított, és az ideérkező nagyszámú zarándok rövidesen igényelte a templom átépítését. Az imameghallgatások és csodás gyógyulások eredményezték az 1749 -es, majd az 1752 -es egyházi kivizsgálást. Klobusiczky Ferenc kalocsai érsek látva a hiteles kegyelmi történéseket 1752 -ben új, rokokkó stílusú főoltárral ajándékozta meg Hajós templomát, és elhelyezte rajta - tisztelete jeléül- Szűz Mária kegyszobrát a gyermek Jézussal.
E század végén, 1794 -ben gróf Kolonics László érsek kezdeményezésére VI. Pius pápa kegyhellyé nyilvánította a templomot.
Haynald Lajos bíboros- érsek neoklasszicista oldalhajókkal kibővíttette a közel ötezres lakosság számára, az akkor már mezőváros templomát. Az érsekek támogatása mellett nagy gondot fordított a templombelső berendezésére Troll Ferenc pécsi kanonok, mint a város szülötte.

Az 1724 -es egyházközségi élet megindulásától 1993 -ig a Kalocsa - Bácsi Főegyházmegye érsek-főpásztorai gondoskodtak a plébánia és kegyhely lelkipásztori ellátásáról, gyakran látogatva a májusi főbúcsút. 1976 -ban, Ijjas József érsek - a kegyszobor megérkezésének 250. évfordulója alkalmából - Sz. Tóth Imre plébánost nevezte ki azzal a nem titkolt szándékkal, hogy Hajós időközben súlyosan megrongálódott templomát renoválja, és tegyen lépéseket a kegyhely felvirágoztatására. Sz. Tóth plébános ideje alatt valósult meg a templom külső-belső felújítása, és elindult az országos hírnévnek örvendő Ifjúsági Búcsú. A magyarországi kommunizmus utolsó évtizedében a plébános emiatt nagy zaklatásokat szenvedett el.
1993 - 2011 között a magyar Verbita Rendtartomány kapott megbízást a plébánia ellátására.
A távozó verbitáktól 2011 -ben vette vissza a plébániát a Főegyházmegye.

A templom, mint Hajós város temploma ma is betölti funkcióját, mint az egyházközség liturgikus életének és spirituális programjainak helyszíne. A belső tér kiváló akusztikája miatt alkalmas egyházzenei koncertek rendezésére, valamint a templom műemlék Angster orgonájának művészi megszólaltatására.

A templom, mint épület utal az Egyházra, Krisztus titokzatos testére, és arra a nagyszerű valóságra, hogy a megkeresztelt ember lelke Isten temploma, csodálatos találkozások színhelye.
A mai meghatározó körülmények között, szűkebb környezetünkben is vállalkozunk arra, hogy építsük Isten országát egyéni és közösségi szinten, képviselve a katolikus egyházat annak reményében, hogy az evangélium tanítása a világosság forrása.Elérhetőség

Cím: 6344 Hajós, Anna Maria Hall tér 2.

Telefon: 06-78/404-606